Menu Zamknij

Sound Bath Session ~

~~~~~~~~~`

06.06.2021 godz.18.30

JAM JEST MUZYKĄ SFER
I WIBRACJĄ MEJ DUSZY

Zapraszamy serdecznie na koncert śpiewających mis kryształowych i innych instrumentów (gongi, dzwonki koshi, sansula, kamertony, śpiew intuitywny ect…)
Medycyna wibracyjna dźwięku wnika w pole morficzne ciała. Pozwala zharmonizować, oczyścić, otworzyć, zrelaksować ect.. kolejne miejsca, które tego potrzebują. Wibracja mis zmienia częstotliwości fal mózgowych, pozwala synchronizować prawą i lewą półkólę mózgową, pokazując ewentualne zmiany świadomości. Każda z mis jest połączona  częstotliwością dźwięku z centrami energetycznymi ciała co pozwala na kompleksowość masażu. Zaburzone struktury komórkowe odzyskują swój harmonijny kształt.
To także piękna, odkrywcza, inspirująca podróż w głąb Siebie.
Możesz przynieść własny koc do przykrycia i/lub matę. Wszystko jest również dostępne na miejscu.

Wszystko we Wszechświecie jest Harmonijną Wibracją, przyjdź i nastrój Twoje ciało i duszę.

Konieczna rezerwacja miejsc: kontakt
*

06.06.2021 at pm.18.30 

I AM THE MUSIC OF SPHERES
AND THE VIBRATION OF MY SOUL

I cordially invite you to a concert of singing crystal bowls and other instruments (gongs, koshi bells, sansula, tuning forks, intuitional singing, etc…)
The vibrating medicine of sound penetrates deep into the field of the body. Allows to harmonize, clean, open, relax  places that need it. Bowls vibration changes the frequency of brain waves, allows  to synchronize left and right part of it, showing possible changes in consciousness. Each of the crystal bowls is connected by the frequency of sound with the energy centers of the body, which gives the complexity of massage. Disturbed cellular structures, regain their harmonious shape.
It is also a beautiful, revealing, inspiring, deep journey into yourself.
You can bring your own blanket to cover and/or mat. Everything is also available on site.
Everything in the Universe is a Harmonious Vibration, come and tune your body and soul.
Seat reservation required: kontakt