Menu Zamknij

Sounds Session ~~ wiosna

*26.03.2022  godz.19.02 
Zapraszam serdecznie na koncert śpiewających mis kryształowych i innych instrumentów (gongi, dzwonki koshi, sansula, kamertony, śpiew intuitywny itp..)
Medycyna wibracyjna dźwięku wnika głęboko w pole morficzne ciała. Pozwala zharmonizować, oczyścić, otworzyć, zrelaksować ect.. kolejne miejsca, które tego potrzebują. Wibracja zmienia częstotliwości fal mózgowych, pozwala synchronizować prawą i lewą półkulę mózgową, pokazując ewentualne zmiany świadomości. Każda z mis połączona jest częstotliwością dźwięku z centrami energetycznymi ciała co pozwala na kompleksowość masażu.
To także piękna, odkrywcza, inspirująca podróż w głąb Siebie.
Możesz przynieść własny koc i/lub matę. Wszystko jest również dostępne na miejscu.
Koszt 60zł/os
Rezerwacja miejsc: tel. 665751726, messenger fb, slupskidomjogi@gmail.com
I cordially invite you to a concert of singing crystal bowls and other instruments (gongs, koshi bells, sansula, tuning forks, intuitional singing, etc..)
The vibrating medicine of sound penetrates deep into the field of the body. Allows to harmonize, clean, open, relax ect.. places that need it. Vibration change the frequency of brain waves, allows to synchronize left and right part of it, showing possible changes in consciousness. Each of the crystal bowls is connected by the frequency of sound with the energy centers of the body, which gives the complexity of massage.
It is also a beautiful, inspiring, deep journey into yourself.
You can bring your own blanket and/or mat. Everything is also available on site.
Cost: 60zł/pers
Seat reservation required: tel. 665751726, messenger fb, slupskidomjogi@gmail.com
Сердечно запрошую вас на концерт співаючих кришталевих чаш та інших інструментів (гонги, дзвони коші, сансула, камертони, інтуїційний спів і т.д.)
Вібраційні ліки звуку проникає глибоко в поле тіла. Дозволяє гармонізувати, очистити, відкрити, розслабитися тощо. Місця, які цього потребують. Вібрація змінює частоту мозкових хвиль, дозволяє синхронізувати ліву і праву її частину, показуючи можливі зміни свідомості.Кожна з кришталевих чаш пов’язана частотою звуку з енергетичними центрами тіла, що надає складності масажу.
Це також прекрасна, надихаюча, глибока подорож до себе.
Ви можете взяти з собою ковдру та / або килимок. Все також доступне на території готелю.
Вартість: 60zł/особа
Бронювання місць: tel.665751726, messenger fb, slupskidomjogi@gmail.com
Сердечно приглашаю вас на концерт поющих хрустальных чаш и других инструментов (гонги, колокольчики коси, сансула, камертоны, интуитивное пение и т.д.)
Вибрирующее лекарство звука проникает глубоко в поле тела. Позволяет гармонизировать, очищать, открывать, расслаблять и т.д. места, которые в этом нуждаются. Вибрация изменяет частоту мозговых волн, позволяет синхронизировать левую и правую ее часть, показывая возможные изменения в сознании.
Каждая из хрустальных чаш связана частотой звука с энергетическими центрами тела, что придает сложность массажу.
Это также красивое, вдохновляющее, глубокое путешествие в себя.
Вы можете принести свое собственное одеяло и / или коврик. Все также доступно на территории отеля.
Стоить: 60zł/Человек
Бронирование мест: tel.665751726, messenger fb, slupskidomjogi@gmail.com